MOTOCIKLI
Ukrainas Uzvarai

Šī ir iespēja pievienoties uzņēmīgiem un drosmīgiem cilvēkiem, kuri dara. Iespēja gan tiem, kuri jau dara, gan tiem, kuri vēlas darīt pirmoreiz. Ir jāpabeidz labi uzsākts projekts – 10 motocikli Ukrainas aizstāvjiem. Deviņus motociklus tam atvēlēja Latvijas Policija. Astoņi no tiem jau ir nogādāti līdz frontei, 20km no saskares līnijas maija sākumā. Devītais kļuva “untumains”, bet nu Ļvivā ir vests pie prāta. Desmitais ir jāiegādājas, jāsakārto, un kopā ar “ļvivieti” jānogādā līdz frontei.

Kārlis Tervits
OUTDURO biedrības
valdes loceklis

Šīs darbības prasa finansējumu. Un tā ir iespēja piedalīties! Būsim pateicīgi un priecīgi par katru summu, kura nonāks #OUTDURO kontā ar norādi “Desmitais uz Ukrainas fronti”. Piebildīsim, ka šis nav tikai plāns, bet jau padarītu darbu turpinājums. Un darītāji ir uzticami. Organizatoriskos pasākumus nodrošina Biedrība "Uzņēmēji Mieram". Tehnisko jautājumu risināšanā būtiski darbojies Karlo Motorcycle Workshop. Atbalstītājos arī #OUTDURO. Vēl kāds pozitīvs aspekts – piegādes notiek bez jebkādiem starpniekiem. Tieši cilvēkiem frontē!

Atbalsti un ziedo

Nosaukums: Biedrība OUTDURO
Konts: LV79HABA0551051308200
BIC: HABALV22
Reģ.Nr.: 40008309424
Maksājuma mērķis: Desmitais uz Ukrainas fronti

Atskats bildēs no pirmā brauciena

Ulda Kučerāna (Appasaule) organizētais pirmais brauciens uz Ukrainu ar Latvijas Valsts Policijas ziedotajiem motocikliem