OUTDURO Novuss

Turnīrs ar labdarības mērķi

Kopā ar OUTDURO biedriem un Cilts atbalstu esam uzsākuši organizēt garāžas novusa turnīru ar mērķi vākt ziedojumus, kas kopā ar biedrības līdzekļiem tiktu novirzīti kādai no labdarības organizācijām. Iesāksim gadu pozitīvi. Kamēr motocikli vēl tikai gatavojas sezonai tikmēr mēs kaļam idejas pasākumiem.

Kārlis Tervits
OUTDURO biedrības
valdes loceklis

Piedalies Ziedojot

Esi līdzjūtējs spēlētājiem un piedalies labdarībā

540

400 EUR no spēlētājiem un 140 EUR no atbalstītāju zieodjumiem!

Paldies visiem ziedotājiem!
Kopā esam savākuši ziedojumos 540 EUR un šo summu esam pārskaitījuši uz Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Swedbank kontu!

moto-pica-logo-large

Paldies, Moto Pica!

Lai spēlei piedotu ne tikai pozitīvisma, bet arī azarta garšu vēlamies pateikt paldies mūsu draugiem no motopica.lv par sarūpētajām vērtīgajām balvām 500 EUR apmērā 1., 2. un 3. vietas uzvarētājiem un garšīgajām picām dalībniekiem!